Portooptimering

Vi sänker kostnader på dina postutskick.


Vi producerar din direktreklam, tar hand om din adressfil och bearbetar den i ett system som kallas E-View. Som exempel, säg att du gör ett utskick till 100 000 mottagare och gör som du alltid gjort när du skickar ut det: frankerar med Postens standardporto. Genom att ta hjälp av vår tjänst portooptimering, så kommer du kunna skicka 25 000 exemplar till utan att betala en krona mer i porto.
  • Enkelt
  • Säkert
  • Kostnadseffektivt  med ROI

Med E-View får du ett eget postkontor direkt i din dator oavsett om det skall skickas som vanligt frankerat brev. Ingen installation utan laddas upp via webben så gör vi jobbet. Vi printar, kuverterar, frankerar och skickar din post kanske samma dag – allt till en betydligt lägre kostnad än du har idag. Via E-View kan du även producera andra trycksaker som: skriva ut marknadsbrev, reklamblad, nyhetsbrev, visitkort, vykort mm.

Fördelar med E-View
  • Sänkta kostnader.
  • Ordning och reda
  • Optimering och spårbarhet
  • Hög kvalitet
  • Enkelt att använda
  • Minskad miljöpåverkan
  • Sparar tid som ger ROI

Vill du komma igång eller veta mer om vägen till sänkta kostnader för din kommunikation?
Kontakta oss redan idag.